mikä on elämän tarkoitus?

Sitaatteja ja mietelauseita elämän tarkoituksesta. Mikä on todella tärkeää? Lue myös aforismeja elämästärakkaudesta, onnesta ja ystävyydestä.

Muista, että kun jätät tämän maailman, et voi ottaa mukaan mitään, mitä olet saanut, vain sen mitä olet antanut.

Jos emme otaksu olevan olemassa Jumalaa, kysymys elämän tarkoituksesta on mieltä vailla.

Jos voisin estää yhtä sydäntä särkymästä, en elä turhaan. Jos helpotan yhden ihmiselämän tuskaa tai lievitän yhtä kipua tai autan pyörtyneen punarinnan takaisin pesäänsä, en elä turhaan.

Ei elämän tarkoitus ole olla helppoa. Sen tarkoitus on ihmisen kasvu haasteidensa mittaiseksi.

Ihminen vailla tarkoitusta on kuin laiva vailla peräsintä - irtolainen, ei mitään, ei kukaan.

Oikein käytetty elämä on kyllin pitkä.

Kaikella on merkitystä, eikä sattumia ole. Ihmiselämän tarkoituksena on elää kokonainen elämä – kipuineen, suruineen, riemuineen ja rakkauksineen.

Hyvin harvat elävät tänään - useimmat valmistautuvat elämään huomenna.

Tahtoisin toteuttaa suuria ja jaloja asioita, mutta ensisijainen velvollisuuteni on toteuttaa pieniä asioita ikään kuin ne olisivat suuria ja jaloja.

Suurimpaan osaan elämän kysymyksiä on useita oikeita vastauksia. Haasteellisempaa onkin löytää ne.

Kutsumus on kokonaisvaltainen ohjenuora ja perusta, joka antaa elämälle ykseyden. Monet ovat levottomia, kunnes löytävät kutsumuksensa. - Kutsumuksemme määrittää tapamme olla, ajatella ja toimia jokaisena päivänä.

Vain toisten vuoksi eletty elämä on elämisen arvoinen.

Joka kadottaa elämänsä, löytää sen.

Tee työtä kuin eläisit ikuisesti. Rakasta kuin kuolisit tänään.

Eläminen on elämän tarkoitus.

“One of the greatest diseases is to be nobody to anybody.” – Äiti Teresa

Lisää elämää ja sen tarkoitusta käsitteleviä sitaatteja englanniksi:

Here is the test to find whether your mission on earth is finished. If you're alive, it isn't.

Make no mistake about it. Everyone at one point or another will have to choose between security and destiny. Choose wisely!

I know God won’t give me anything I can’t handle. I just wish he didn’t trust me so much.

Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside of us while we live.

Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose.

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world.

In the beginning, what we are is God's gift to us; in the end, what we become is our gift to God.

He who has a why to live for can bear with almost any how.

For all sad words of tongue or pen, the saddest are these: 'It might have been.'